Osim svoje primarne funkcije zasjenjivanja i protuprovalne zaštite, grilje imaju vrlo važnu estetsku ulogu u svakome objektu.
Fasadna grilja se može ugraditi na sami rub fasade, ili se može uvući u špaletu 30 mm do 70 mm. Nakon ugradnje fasadne grilje, moguće je ugraditi i rolo komarnik u prostoru između prozora i grilje.