Grilja sa okvirom se montira direktno do prozora. Moguća je i izvedba sa integriranim rolo komarnikom ugrađenim u štok grilje, ili se može ugraditi eksterni rolo komarnik nakon postavljanja grilje.
Grilja sa štokom idealno je rješenje za stiropor fasade ili ugradnju grilja prije postavljanja stiropor fasade.